ustuyet@visamerica.com.vn 08 6291 4366 | 0934 178 779
Dịch vụ Visa đi Mỹ
Phóng viên và đại diện truyền thông nước ngoài đến Hoa Kỳ để tham gia vào các hoạt động thông tin truyền thông cần xin loại I visa – Visa truyền thông báo chí. Những hoạt động này không được phép tiến hành với visa B1. Nếu cố ý, đương đơn có thể bị cơ…
Visa H3 (Temporary trainee)
21/06/2016
H3 visa là loại visa dành những người được mời đến tham dự một chương trình huấn luyện, đào tạo ở Mỹ  Chương trình huấn luyện này có thể được đưa ra bởi một chi nhánh ở Mỹ của một công ty hoặc là bởi công ty Mỹ không liên quan. Tuy nhiên, chương trình…
Không giống như những dịch vụ khác, dịch vụ của chúng tôi không dừng lại một khi bạn rời Việt Nam. Chúng tôi có thể giúp những nhu cầu của bạn một khi bạn ở bên Mỹ. Tuỳ thuộc vào loại visa, chúng tôi có thể giúp bạn xin giấy phép làm việc, chuẩn bị…
Khách du lịch ngắn hạn, sinh viên về phép/ khách trao đổi, khách làm việc ngắn hạn và nhân viên luân chuyển công tác giữa các công ty đa quốc gia (những người đã được cấp các loại thị thực B, F, M, J, H và L) mang quốc tịch Việt Nam, có thể xin…
Visa bị từ chối
21/06/2016
Visa bị từ chối, liệu đã hết hy vọng? Chúng tôi tin rằng, việc làm cho đơn xin visa ban đầu của bạn mạnh có thể rất quan  trọng. Đó là lý do tại sao chúng tôi nghĩ bạn nên thuê chúng tôi trước. Tuy nhiên nếu bạn thuê dịch vụ từ công ty khác…
Hotline: 0934 178 779
Hỗ trợ trực tuyến