ustuyet@visamerica.com.vn 08 6291 4366 | 0934 178 779
Dịch vụ Visa đi Mỹ
Không giống như những dịch vụ khác, dịch vụ của chúng tôi không dừng lại một khi bạn rời Việt Nam. Chúng tôi có thể giúp những nhu cầu của bạn một khi bạn ở bên Mỹ. Tuỳ thuộc vào loại visa, chúng tôi có thể giúp bạn xin giấy phép làm việc, chuẩn bị…
Khách du lịch ngắn hạn, sinh viên về phép/ khách trao đổi, khách làm việc ngắn hạn và nhân viên luân chuyển công tác giữa các công ty đa quốc gia (những người đã được cấp các loại thị thực B, F, M, J, H và L) mang quốc tịch Việt Nam, có thể xin…
Hotline: 0934 178 779
Hỗ trợ trực tuyến