ustuyet@visamerica.com.vn 08 6291 4366 | 0934 178 779

B.J Robichaud

BJÔng B.J Robichaud là một luật sư hành nghề, nhà doanh nghiệp, doanh nhân hơn hai mươi năm qua. Những công việc kinh doanh ban đầu của ông là Argus Property Management, Callaloo Ventures LLC and Come to America, LLC. Ông là người sáng lập và là giám đốc của công ty Luật Robichaud, Anderson & Alcantara của Mỹ với những chuyên gia về luật nhập cư. Ông cũng là Director on the Board of Directors for Pensco Inc., a San Francisco based New Hampshire Bank.

Ông ấy có BSB and MBA từ đại học University of Minnesota Carlson School of Business ở Minneapolis. Ông có JD tại Washington University nơi mà ông có học bổng danh dự và là thành viên của Washington University Law Quarterly.

Ông B.J sống ở Minneapolis, tiểu bang Minisota , US nhưng thường xuyên công tác đến Việt Nam.

Hotline: 0934 178 779
Hỗ trợ trực tuyến