ustuyet@visamerica.com.vn 08 6291 4366 | 0934 178 779

Ms. Zuber

Ms. ZuberBrianna Zuber

Ms. Zuber là người đứng đầu ở RAA và là thành viên của Hội luật sư nhập cư Mỹ. Bà đã hành nghề luật sư về nhập cư với những thế mạnh đặc biệt về nhập cư Việt Nam/ Mỹ. Bà  là trưởng trong phòng luật nhập cư tại công ty luật RAA. Ms. Zuber đã có bằng cử nhân từ st. Benefdicts College ở Minnesota và JD từ St. Thomas University.Bà sống ở Minneapolis.

Hotline: 0934 178 779
Hỗ trợ trực tuyến