ustuyet@visamerica.com.vn 08 6291 4366 | 0934 178 779
Thẻ xanh thông qua gia đình
20/06/2016
0

Bạn có đủ điều kiện cho thẻ xanh thông qua gia đình?
Bạn có thể đủ điều kiện cho một thẻ xanh thông qua gia đình nếu bạn rơi vào một trong những hạng mục dưới đây:

Người thân trực hệ của công dân Mỹ

Những người đủ điều kiện cho người thân trực hệ:

 • Chồng của công dân Mỹ. Bao gồm cả góa phụ, góa vợ của công dân Mỹ nếu họ đã kết hôn với công dân Mỹ ít nhất 2 năm và đã nộp đơn xin thẻ xanh trong vòng 2 năm đó.
 • Con dưới 21 tuổi, chưa kết hôn của công dân Mỹ
 • Bố mẹ của công dân Mỹ, nếu công dân Mỹ đó 21 tuổi hoặc lớn hơn 21 tuổi

Người thân trực hệ có thể được nhập cư vào Mỹ với một số lượng không hạn chế. Chính phủ Mỹ không kiểm soát hàng năm hoặc giới hạn số lượng nhập cư này.

Bố mẹ kế hoặc con riêng cũng đủ điều kiện cho người thân trực hệ nếu việc hôn nhân tạo ra mối quan hệ cha con diễn ra trước khi đứa trẻ 18 tuổi. Bố mẹ và con cái liên quan  thông qua việc nhận nuôi trong một số trường hợp cũng đủ điều kiện cho người thân trực hệ.

Người thân trong mục ưu tiên của công dân Mỹ hoặc thường trú nhân

Bạn có thể đủ điều kiện cho thẻ xanh thông qua gia đình nếu bạn rơi vào một trong những hạng mục bên dưới. Nhưng phụ thuộc vào nhu cầu, bạn sẽ phải xếp hàng đợi, có thể vài năm trước khi bạn yêu cầu cấp thẻ xanh.

 • Hạng mục ưu tiên thứ 1: Con chưa kết hôn của công dân Mỹ, mọi lứa tuổi
 • Hạng mục ưu tiên 2A : Chồng và con chưa kết hôn ( dưới 21 tuổi ) của thường trú nhân
 • Hạng mục ưu tiên 2B:  Con chưa kết hôn của thường trú nhân, 21 tuổi trở lên.
 • Hạng mục ưu tiên thứ 3: Con đã kết hôn của công dân Mỹ, mọi lứa tuổi
 • Hạng mục ưu tiên thứ 4: Anh, chị em của công dân Mỹ, công dân Mỹ đó phải trên 21 tuổi.

Những người thân theo cùng của một số người thân trong hạng mục ưu tiên

Nếu bạn có thẻ xanh thuộc người thân trong hạng mục ưu tiên và bạn đã kết hôn hoặc có con dưới 21 tuổi  thì chồng và con của bạn có thể có thẻ xanh thông qua những người thân đi cùng bằng cách chứng minh mối quan hệ gia đình giữa họ với bạn và điền một số mẫu đơn theo yêu cầu.

Chuyển đổi giữa các hạng mục visa:

Trong suốt quá trình đợi chờ cấp thẻ xanh, hoàn cảnh cuộc sống của mọi người sẽ thay đổi. Điều này có thể xảy ra sự chuyển đổi từ hạng mục này đến hạng mục khác, cũng có thể là chuyển lên người thân trực hệ hoặc cũng có thể không đủ điều kiện cho thẻ xanh.Dưới đây là một số thay đổi chủ yếu ảnh hưởng đến các đương đơn:

Người thân trực hệ:

 • Nếu chồng của một công dân Mỹ ly hôn trước khi thẻ xanh đươc chấp thuận, cô ấy hoặc anh ấy sẽ không đủ điều kiện cho thẻ xanh.  ( Ngoại trừ trường hợp bị công dân Mỹ bạo hành )
 • Nếu con của công dân Mỹ kết hôn, cô ấy hoặc anh ấy sẽ bị giảm từ người thân trực hệ xuống thành thành viên trong hạng mục ưu tiên thứ 3.
 • Nếu con chưa kết hôn của công dân Mỹ chuyển qua tuổi 21 trước khi đơn bảo lãnh được điền sẽ được bảo vệ theo đạo luật bảo vệ tuổi thành niên năm 2002 khỏi việc chuyển đổi hạng mục xin visa. Có nghĩa là cô ấy hoặc anh ấy vẫn giữ nguyên được tình trạng là người thân trực hệ.

Người thân thuộc hạng mục ưu tiên thứ nhất:

 • Nếu con của công dân Mỹ kết hôn thì cô ấy hoặc anh ấy sẽ bị giảm từ hạng mục ưu tiên thứ nhất xuống hạng mục ưu tiên thứ 3, nhưng vẫn giữ được ngày ưu tiên

Người thân thuộc hạng mục ưu tiên thứ 2:

 • Con của thường trú nhân ( hạng mục 2A) nếu kết hôn sẽ hoàn toàn mất quyền cho thẻ xanh.
 • Nếu con ( hạng mục 2A ) chuyển qua 21 tuổi trước ngày ưu tiên, thì cô ấy hoặc anh ấy sẽ bị chuyển xuống hạng mục 2B- có nghĩa là phải đối mặt với thời gian chờ đợi dài hơn ( nhưng nếu chuyển qua 21 tuổi sau ngày ưu tiên thì vẫn giữ được tình trạng 2A )
 • Trong trường hợp, người chồng hoặc bố mẹ bảo lãnh của hạng mục ưu tiên thứ 2 trở thành công dân Mỹ , thì chồng và con được bảo lãnh trong diện 2A sẽ chuyển lên thành người thân trực hệ và con trong hạng mục 2B sẽ chuyển lên hạng mục ưu tiên thứ nhất và vẫn giữ nguyên ngày ưu tiên. Tuy nhiên trong một số trường hợp, hạng mục ưu tiên thứ nhất sẽ có thời gian chờ đợi dài hơn hạng mục ưu tiên thứ 2.

Người thân thuộc hạng mục ưu tiên thứ 3:

Nếu con của công dân Mỹ ly hôn (ly hôn thật, không vì mục đích có được thẻ xanh), cô ấy hoặc anh ấy sẽ được chuyển lên hạng mục ưu tiên thứ nhất và vẫn giữ được ngày ưu tiên.

Để biết thêm về bảo lãnh định cư thông qua qua đình, hãy gọi cho chúng tôi để nhận được sự tư vấn miễn phí từ đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm đến từ Mỹ qua số máy: 08. 62914366
hoặc đường dây nóng: 0902 553 0020934 178 779

Hotline: 0934 178 779
Hỗ trợ trực tuyến